Komisje Rady

Komisja Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego kadencja 2018 - 2023

 1. Angielczyk Magdalena Przewodnicząca Komisji
 2. Zawadzka Renata Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dąbrowski Edward
 4. Mortel Anna Teresa
 5. Święcki Krzysztof Waldemar
 6. Usakiewicz Kornelia
 7. Buśko Paweł
 8. Wasilewski Wojciech

1. Przedmiotem działania komisji są sprawy:

 • oświaty
 • kultury i sztuki
 • turystyki i wypoczynku
 • kultury fizycznej i sportu
 • ochrony zabytków
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • patologii społecznej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej kadencja 2018 - 202

 1. Dąbrowski Jerzy Przewodniczący Komisji
 2. Kryński Jan Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Fiedorowicz Wojciech
 4. Dąbrowski Edward
 5. Bolesta Heronim Edward
 6. Kołoszko Walenty
 7. Czapski Wojciech
 8. Pietrzykowski Łukasz

Przedmiotem działania komisji są sprawy:

 • planowania
 • realizacji budżetu
 • realizacji podatków i opłat
 • rolnictwa i leśnictwa
 • handlu, usług i działalności gospodarczej
 • ochrony środowiska
 • planowania przestrzennego i budownictwa
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • geodezji i gospodarki gruntami
 • komunikacji
 • gospodarki wodnej i leśnictwa
 • czuwanie nad realizacją inwestycji

 KOMISJA REWIZYJNA KADENCJA 2018 - 2023

 1. Kryński Jan                        - Przewodniczący Komisji
 2. Angielczyk Magdalena          - Członek Komisji
 3. Buśko Paweł                      - Członek Komisji
 4. Pietrzykowski Łukasz          - Członek Komisji
 5. Wasilewski Wojciech           - Członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI KADENCJA 2018 - 2023

 1. Święcki Krzysztof Waldemar – Przewodniczący Komisji
 2. Czapski Wojciech      - Członek Komisji
 3. Kołoszko Walenty     - Członek Komisji
 4. Kryński Jan              - Członek Komisji    
 5. Usakiewicz Kornelia   - Członek Komisji

Rozpatruje skargi na działania Burmistrz i  gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.

  

Protokoły z posiedzeń komisji kadencja 2014-2018

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miasta Brańsk

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Mariola Kadłubowska

Modyfikujący: Mariola Kadłubowska

Data modyfikacji: 2019-04-15

Opublikował: Mariola Kadłubowska

Data publikacji: 2016-11-28

Rejestr zmian