Komisje Rady

Komisja Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego kadencja 2014 - 2018

 1. Szepietowska Ewa - Przewodniczący Komisji
 2. Parniewski Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Fiedorowicz Wojciech
 4. Chotycka Maria Barbara
 5. Dąbrowski Edward
 6. Olędzki Kazimierz
 7. Stanisławska Julita

Przedmiotem działania komisji są sprawy:

 • oświaty
 • kultury i sztuki
 • turystyki i wypoczynku
 • kultury fizycznej i sportu
 • ochrony zabytków
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • patologii społecznej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej kadencja 2014 - 2018

 1. Chotycka Maria Barbara - Przewodniczący Komisji:
 2. Fiedorowicz Wojciech - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Wiechecka Anna
 4.  Topczewski Mariusz
 5. Anusiewicz Ryszard
 6. Stanisławska Julita
 7. Bryc Stanisław
 8. Bogusz Henryk

Przedmiotem działania komisji są sprawy:

 • planowania
 • realizacji budżetu
 • realizacji podatków i opłat
 • rolnictwa i leśnictwa
 • handlu, usług i działalności gospodarczej
 • ochrony środowiska
 • planowania przestrzennego i budownictwa
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • geodezji i gospodarki gruntami
 • komunikacji
 • gospodarki wodnej i leśnictwa
 • czuwanie nad realizacją inwestycji

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miasta Brańsk

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Małgorzata Jakimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-09

Opublikował: Małgorzata Jakimiuk

Data publikacji: 2016-11-28

Rejestr zmian