Osiągnięte poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Brańsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

ROK 2015

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,13 %. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 50 %.
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,83 %, zaś wymagany poziom w  roku 2015 to 16 %.
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi  0 %, zaś wymagany poziom w 2015 r. to 40 %.

ROK 2016

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,04 %. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi – 45 %.
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,33 %, zaś wymagany poziom w  roku 2016 to 18 %.
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi   3,03 %, zaś wymagany poziom w 2016 r. to 42 %.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miasta Brańsk

Data wytworzenia: 2018-02-27

Wprowadzający: Magdalena Sycewicz

Modyfikujący: Magdalena Sycewicz

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Magdalena Sycewicz

Data publikacji: 2018-02-27

Rejestr zmian