Ogłoszenie z dnia 2019-07-04 - Informacja dla rolników w sprawie suszy

Tytuł Informacja dla rolników w sprawie suszy
Data wydania 2019-07-04

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w okresie od dnia 1 maja 2019 r.  do dnia 30 czerwca 2019 r. suszy rolniczej na obszarze Miasta Brańsk wśród upraw: zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, istnieje możliwość zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie wniosku do  Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji, która oszacuje doznane szkody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

 

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o składanie w  Urzędzie  Miasta Brańsk (pokój nr 3) wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Druki wniosków można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta: http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 8, pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu (pn 7.30 - 17.00, wt - czw 7.30 - 15.30,  pt 7.30 - 14.00).

 

Informacje podane we wniosku, takie jak powierzchnia gospodarstwa, powierzchnie poszczególnych upraw itp., powinny być tożsame z informacją składaną we wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, składanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę, jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska i Rolnictwa, pokój nr 3 oraz pod numerem telefonu 85 7375005 w. 30.

 

                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Brańsk

 

                                                                                                                                                                                              /-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miasta Brańsk

Data wytworzenia: 2019-07-04

Wprowadzający: Magdalena Sycewicz

Modyfikujący: Magdalena Sycewicz

Data modyfikacji: 2019-07-04

Opublikował: Magdalena Sycewicz

Data publikacji: 2019-07-04

Rejestr zmian