Ogłoszenie z dnia 2018-06-22 - Informacja dla Rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą

Tytuł Informacja dla Rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą
Data wydania 2018-06-22

Urząd Miasta Brańsk uprzejmie informuje producentów rolnych, że w związku z wystąpieniem na terenie Miasta Brańsk niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w  uprawach rolnych.  

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Brańsk pokój Nr 3. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:

  • Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
  • Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik Nr 1 musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Wytyczne w sprawie szacowania szkód spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Link do Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska i Rolnictwa, pokój nr 3 oraz pod numerem telefonu 85 7375005 w. 30. Sprawę prowadzi Pani Magdalena Sycewicz.

W załączeniu wniosek z kompletem załączników.

                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Brańsk

                                                                                                                                                                                                                                      Czesław Sokołowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Sycewicz

Data wytworzenia: 2018-06-22

Wprowadzający: Magdalena Sycewicz

Modyfikujący: Magdalena Sycewicz

Data modyfikacji: 2018-06-22

Opublikował: Magdalena Sycewicz

Data publikacji: 2018-06-22

Rejestr zmian