Ogłoszenie z dnia 2017-10-09 - Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2017-10-09

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.)

B u r m i s t r z M i a s t a B r a ń s k

Informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nr geod. 107/2 o pow. 4,1412 ha

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3, tel. 85 7375 005 wew. 30 oraz na stronie internetowej http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/Metryka strony

Udostępniający: Miasto Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Sakowicz

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Magdalena Sycewicz

Modyfikujący: Magdalena Sycewicz

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Magdalena Sycewicz

Data publikacji: 2017-10-09

Rejestr zmian