Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 232/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 232/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-09-05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

    Obowiązywała od 2018-09-05 14:05:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 232 18.pdf".