Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-08-22 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-08-22 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brańsk oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

    Obowiązywała od 2018-08-24 14:04:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 227 18.pdf".