Historia zmian strony "Uchwała Nr XXXII/169/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-06-11 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .........."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXXII/169/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-06-11 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ..........

    Obowiązywała od 2018-06-19 09:47:11 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXXII 169 18.pdf".