Historia zmian strony "Ogłoszenia"

  1. Tytuł: Ogłoszenia

    Obowiązywała od 2016-12-01 17:03:23 do teraz

    Zmianę wprowadził: Administrator Administrator

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.