Historia zmian strony "Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-03-28 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku”"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 2018-03-28 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w 2018 roku”

    Obowiązywała od 2018-04-06 13:04:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXX 155 18.pdf".