Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 191/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-01-29 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 191/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-01-29 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

    Obowiązywała od 2018-02-05 14:46:59 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 191 18.pdf".