Historia zmian strony "Uchwała Nr XXIX/149/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-12-29 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o dział. pożytku publ. i o wolontariacie"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXIX/149/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-12-29 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o dział. pożytku publ. i o wolontariacie

    Obowiązywała od 2018-01-04 12:56:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXIX 149 17.pdf".