Historia zmian strony "Uchwała Nr XXIX/147/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXIX/147/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

    Obowiązywała od 2018-01-04 12:53:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XXIX 147 17.pdf".