Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-17 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr grod. 371/10 o pow. 0,7069 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-17 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr grod. 371/10 o pow. 0,7069 ha w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2017-11-17 14:37:24 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 184 17.pdf".