Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-17 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność M.Brańsk ozn. nr geod. 371/10 o pow. 0,7069 ha"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-11-17 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność M.Brańsk ozn. nr geod. 371/10 o pow. 0,7069 ha

    Obowiązywała od 2017-11-17 14:35:49 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie nr 183 17.pdf".