Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-10-09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-10-09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

    Obowiązywała od 2017-10-13 14:33:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.