Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 r.

    Obowiązywała od 2017-09-08 12:06:07 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.