Historia zmian strony "Uchwała Nr XXV/124/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-07-28 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXV/124/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-07-28 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu rewitalizacji dla Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2017-08-01 14:28:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.