Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-07-18 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brańsku przy ul. Sienkiewicza stan. wł. Gm. M. Brańsk"