Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXIII sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-05-16 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXIII sesję

    Obowiązywała od 2017-07-04 13:09:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.