Historia zmian strony "Uchwała Nr XXII/116/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XXII/116/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 2017-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

    Obowiązywała od 2017-04-04 12:05:28 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.