Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gm.M. Brańsk ozn. nr geo. 1354 o pow.l 125m2 oraz nr geod. 1355 o pow. 253m2"