Historia zmian strony "Uchwała Nr XX/100/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-12-30 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XX/100/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-12-30 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

    Obowiązywała od 2017-01-04 14:06:40 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.