Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-12 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-10-12 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok

    Obowiązywała od 2016-12-13 17:02:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20161123_084247.pdf".