Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:48:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_122206.pdf".