Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-05-12 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-05-12 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

    Obowiązywała od 2016-12-13 16:39:41 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "37434_20160907_093844.pdf".