Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Dostawa paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 15:05:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160119_101956.pdf".