Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Miasta Brańsk z V sesji Rady Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Miasta Brańsk z V sesji Rady Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-12 18:01:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150414_085316.pdf".