Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-02-27 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-02-27 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 r.

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:46:52 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150305_122921.pdf".