Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-07 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2015 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-07 w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej na 2015 rok

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:17:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150305_120019.pdf".