Historia zmian strony "Uchwała Nr XV/74/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-05-25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XV/74/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-05-25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-12 16:13:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160708_090134.pdf".