Historia zmian strony "Uchwała Nr XIV/72/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-05-25 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Brańsk za 2015 r."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XIV/72/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-05-25 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Brańsk za 2015 r.

    Obowiązywała od 2016-12-12 16:10:55 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160708_085754.pdf".