Historia zmian strony "Uchwała Nr XIII/58/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-02-26 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XIII/58/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-02-26 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków

    Obowiązywała od 2016-12-12 12:39:32 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160304_095701.pdf".