Historia zmian strony "Uchwała Nr XII/55/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-12-30 w spr. uchw. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XII/55/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-12-30 w spr. uchw. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

    Obowiązywała od 2016-12-12 12:33:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160114_101149.pdf".