Historia zmian strony "Uchwała Nr X/44/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-11-16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przest. miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Uchwała Nr X/44/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-11-16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przest. miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-06 14:56:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.