Historia zmian strony "Uchwała Nr XVI/101/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 2021-03-31 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2021""

  1. Tytuł: Uchwała Nr XVI/101/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 2021-03-31 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2021"

    Obowiązywała od 2021-04-08 10:48:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XVI 101 2021.pdf".