Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2021-03-24 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XVI sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2021-03-24 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XVI sesję

    Obowiązywała od 2021-03-25 12:00:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 156 2021.pdf".