Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2021-03-23 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2132 o pow. 0,1216 ha"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2021-03-23 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2132 o pow. 0,1216 ha

    Obowiązywała od 2021-03-23 13:08:56 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 155 2021.pdf".