Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2021-02-24 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2021-02-24 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2021-03-16 10:46:41 do teraz

    Zmianę wprowadził: Agnieszka Laskowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu.pdf". Dodanie pliku "Ogłoszenie o konkursie z 24.02.2021 r.pdf". Dodanie pliku "Zarządzenie w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w 2021 r..pdf".