Historia zmian strony "Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-12-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-12-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

    Obowiązywała od 2021-01-08 09:23:04 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XV 94 2020.pdf".