Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-11-17 w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pn. "Remont ul. Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Piłsudskiego...""

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-11-17 w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pn. "Remont ul. Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Piłsudskiego..."

    Obowiązywała od 2020-12-03 08:55:27 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 122 2020.pdf".