Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-11-12 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2021-2024"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-11-12 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2021-2024

    Obowiązywała od 2020-11-17 08:49:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie 120 2020.pdf".