Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-10-30 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk na XIV sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-10-30 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Brańsk na XIV sesję

    Obowiązywała od 2020-11-06 12:12:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 119 2020.pdf".