Historia zmian strony "Uchwała Nr XIII/84/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-09-30 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach..."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XIII/84/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-09-30 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach...

    Obowiązywała od 2020-10-09 11:30:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XIII 84 2020.pdf".