Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-09-22 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-09-22 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

    Obowiązywała od 2020-09-25 12:00:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 107 2020.pdf".