Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-07-31 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 325 stanowiącego własność Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-07-31 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 325 stanowiącego własność Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2020-08-03 14:41:55 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 98 2020.pdf".