Historia zmian strony "Uchwała Nr XI/75/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-06-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoca środków komunikacji elektronicznej"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XI/75/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 2020-06-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoca środków komunikacji elektronicznej

    Obowiązywała od 2020-07-06 09:16:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała NR XI 75 2020.pdf".