Historia zmian strony "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej"

 1. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-07-14 08:39:12 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf".

 2. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-29 13:09:27 do 2020-07-14 08:39:12

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf".

 3. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-26 09:21:10 do 2020-06-29 13:09:27

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert..pdf".

 4. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-23 08:26:38 do 2020-06-26 09:21:10

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 - wykaz znanych zabezpieczeń p.poz. i przeciw kradzieżowych stanowiacych integralną część wyjaśnień SIWZ.pdf".

 5. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-22 15:39:08 do 2020-06-23 08:26:38

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.06.2020.pdf".

 6. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-22 12:57:13 do 2020-06-22 15:39:08

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.06.2020.pdf".

 7. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-18 14:23:58 do 2020-06-22 12:57:13

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.06.2020 r..pdf".

 8. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-18 13:26:37 do 2020-06-18 14:23:58

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Odpowiedzi do przetargu.pdf".

 9. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-17 09:07:27 do 2020-06-18 13:26:37

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Załącznik nr 1- wykaz pojazdów.xls ".

 10. Tytuł: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

  Obowiązywała od 2020-06-16 14:41:54 do 2020-06-17 09:07:27

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie.pdf". Dodanie pliku "SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1- wykaz pojazdów.xls". Dodanie pliku "Załącznik nr 6.xls".