Historia zmian strony "Uchwała Nr V/21/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-02-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2021"