Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok

    Obowiązywała od 2020-02-10 15:15:19 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarzadzenie Nr 73 2020.pdf".